סקר בנושא השימוש באינטרנט עם חלוקה למגזרים

מקור הנתונים הוא המרכז הבינתחומי הרצליה והמכון הישראלי לדמוקרטיה, על פי הודעה לעיתונות .

הסקר בדק את אופני השימוש באינטרנט במדגם רחב של נבדקים תוך התייחסות להבדלים בין המגזר הערבי למגזר היהודי בניסיון לייצג את כלל האוכלוסיה הישראלית. בין הממצאים: המגזר הערבי כמעט ולא גולש בפייסבוק ומכור לאתרי חדשות, ולמרות ההנחות המקובלות רב בני הנוער הצהירו כי הם הגבירו את הקשרים - החברתיים שלהם דרך הרשת.


עפ"י תוצאות סקר חדש של בית ספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה, בשיתוף עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, נמצא כי קיימים פערים בשימוש באינטרנט בין המגזר היהודי למגזר הערבי.

הסקר מתבצע כחלק מפרויקט המחקר העולמי WORLD INTERNET PROJECT המבצע מחקר על מדגמים מייצגים ב 35 מדינות, ומאפשר למידה של המגמות העולמיות בתחום הרגלי - השימוש באינטרנט. את הסקר בישראל ערך ד"ר יאיר עמיחי המבורגר, ראש המרכז לחקר - הפסיכולוגיה של האינטרנט במרכז הבינתחומי הרצליה, המייצג את ישראל במיזם המחקר העולמי. הסקר התבצע על ידי מכון הסקרים טלסקר.

בניגוד לסקרים אחרים, שאין בהם בדרך כלל התייחסות מספקת לציבור הערבי בישראל, ייחודו של סקר זה הוא במדגם הרחב יחסית של נבדקים מן הציבור הערבי, ומכאן גם חשיבותו במעקב אחר הרגלי השימוש במדיה חדשה של הציבור הערבי בפרט וביחס לציבור היהודי בישראל בכלל. הסקר בדק 504 יהודים ו 151 ערבים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסיה הישראלית.

להלן מספר ממצאים עיקריים מהסקר
22.6% מהיהודים הצהירו כי אינם נוהגים לגלוש באינטרנט כלל, לעומת 7.83% במגזר הערבי. בקרב בני הנוער, בשני המגזרים הוצגו תוצאות כמעט זהות, העומדות על מתחת ל %.. הסיבות העיקריות לחוסר שימוש באינטרנט הן חוסר עניין, חוסר ידע בתפעול - מחשב, או כי אין ברשותם מחשב.
לגבי שעות גלישה ממוצעות בשבוע, נמצא כי במגזר הערבי הפרופורציה בין שימוש בבית לשימוש בעבודה גדולה הרבה יותר מזו שבמגזר היהודי, מה שיכול לשקף את הבדלי העיסוק בין המגזרים. במגזר הערבי היחס עומד על כ 5:1 בין שימוש בעבודה לשימוש - בבית בהתאמה, לעומת כ 5:1 במגזר היהודי. הן יהודים והן ערבים גולשים בממוצע כ - - 16 שעות בשבוע.
Optimized forGoogle Chrome